High scores

Dice Game #1, Highscore List For CockneyReturn To Dice Game #1

1. Cockney, Malta 520 07/08/2016
2. Cockney, Uk 519 03/24/2016
3. Cockney, Malta 517 06/25/2016
4. Cockney, Malta 515 07/27/2016
5. Cockney, Uk 505 02/15/2016
6. Cockney, Uk 477 02/11/2016
7. Cockney, Uk 464 03/10/2016
Cockney, Malta 464 05/23/2016
Cockney, Malta 464 06/20/2016
10. Cockney, London 453 01/21/2016
11. Cockney, London   426 01/25/2016
12. Cockney, Malta 424 07/06/2016
13. Cockney, London   422 01/27/2016
14. Cockney, Uk 421 02/24/2016
Cockney, Uk 421 02/25/2016
16. Cockney, Uk 419 01/29/2016
17. Cockney, London 418 01/19/2016
18. Cockney, Malta 415 07/27/2016
19. Cockney, Uk 414 02/28/2016
20. Cockney, Uk 409 02/24/2016
21. Cockney, Malta 406 05/19/2016
22. Cockney, Malta 405 06/30/2016
23. Cockney, Malta 400 06/29/2016
24. Cockney, Uk 398 02/26/2016
25. Cockney, Uk 394 02/25/2016
Cockney, Malta 394 07/04/2016
27. Cockney, Uk 392 03/09/2016
28. Cockney, Uk 391 04/01/2016
29. Cockney, Uk 390 02/11/2016
Cockney, Malta 390 08/05/2016
31. Cockney, Malta 375 06/30/2016
32. Cockney, Uk 374 03/03/2016
33. Cockney, Malta 372 06/30/2016
34. Cockney, London   360 01/24/2016
35. Cockney, Uk 358 03/30/2016
36. Cockney, Malta 353 07/31/2016
37. Cockney, Malta 325 08/08/2016
38. Cockney, Malta 319 06/11/2016
39. Cockney, Uk 316 02/01/2016
40. Cockney, Malta 314 06/16/2016
Cockney, Malta 314 07/04/2016
42. Cockney, Malta 311 06/29/2016
43. Cockney, Uk 310 01/29/2016
44. Cockney, Uk   309 04/16/2016
45. Cockney, Malta 302 07/10/2016
46. Cockney, Uk   293 01/29/2016
47. Cockney, Uk   291 03/17/2016
48. Cockney, London   273 01/24/2016
49. Cockney, Uk   254 03/05/2016
50. Cockney, Uk   252 04/13/2016
51. Cockney, Malta   225 05/17/2016

Keywords: Dice game, dice games, die, yacht, Cheerio, Yot, Yam, yahtzee variations, Double Cameroon, Generala, yatze, yahtze, Würfelspiel, yahtzee, on line, online, free, gratis, play, kniffel spielen, tävla, chess, backgammon, Poker dice, strategy game, dice gaming, roll dice, ze dice, zedice, zee dice